Vellykket besøk av Klaus

Tirsdag 1. juli kl. 20.00 under Matfestivalen på Rollag var det gjennsyn med Klaus Sonstad. Han ledet «Festligheter og fadderhandlinger» fra scenen i skinnegangen på Rollag Stasjon. Hele 17 barn med foreldre var representert og både Klaus og ordfører Dag roste dem for å ta ansvar å snu nedgangen i folketallet i kommunen. Det var også dåp av Numedal Stasjons Bryggeri, lausdans av Asgeir Heimdal og flott felespill av Even Tråen.