Opsahlgården

Del på Facebook

Del av matkultur-konseptet på Kongsberg:  1.klasses a la cartè servering og service. Maten lages fra bunnen med mye lokale råvarer.
Kjelleren har pub-meny, en av landets beste ekspertise øl-barer,  klubb-scene og bakgårds-servéring.

Kontakt

Kirkegata 10, 3616 Kongsberg

Per Ole Bryn