Rollag Stasjon

R

Her har vi fått vårt eget kontor, i 2. etasje på det gamle kjøkkenet!

På stasjonen vil vi også etter hvert arrangere flere matmesser, møter og annet som vi involveres i. Her er det også en hyggelig kafe som holder åpent hver lørdag fra 12.00 til 16.00. Velkommen!

Gå til Rollag Stasjons Facebook-side